Informatie voor artsen

Picture
Wat is IL-2?
Interleukine 2 (IL-2) is een eiwit dat gemaakt wordt in kleine hoeveelheden door leukocyten. IL-2 is een geregistreerd geneesmiddel dat middels biologisch technieken wordt geproduceerd.

Functie van IL-2?
IL-2 heeft veel functies. De belangrijkste functie is het stimuleren van immuun (afweer) reacties (T lymfocyten, NK cellen). IL-2 veroorzaakt ook vaatlekkage. Systemische vaatlekkage is de belangrijkste complicatie bij systemische IL-2 therapie. Bij lokale IL-2 therapie kan hierdoor tumorweefsel afsterven, maar levert dit geen bijwerking op in gezond weefsel.

IL-2 tegen kanker
Sinds 1984 wordt IL-2 systemisch toegediend bij kanker patiënten. Dit heeft slechts een beperkte werkzaamheid en een hoge toxiciteit. Wij geven daarentegen lokale IL-2 therapie. Intratumorale toediening van IL-2 geeft nauwelijks bijwerkingen en kan leiden tot gedeeltelijke of gehele tumor regressie en zelfs genezing.

Lokale IL-2 tegen kanker
Lokale IL-2 therapie veroorzaakt een aantal effecten tegen kanker:
Vroege effecten:
1 – vaatlekkage in de behandelde tumor, soms leidt dit tot oedeem gevolgd door necrose van het tumorweefsel
2 – systemisch effect tegen tumor bloedvaten
3 – stimulering van het algemene immuunsysteem
Laat effect:
4 – systemische immuniteit tegen tumor en uitzaaiingen.