Informatie voor patiënten

Picture
Wat is IL-2?
Interleukine 2 (IL-2) is een lichaamseigen eiwit dat gemaakt wordt in kleine hoeveelheden door witte bloedcellen van het afweersysteem.

Wat doet IL-2?
IL-2 heeft veel functies. De belangrijkste functie is het stimuleren van afweerreacties, zowel tegen de bloedvaten van de gezwellen en na enige tijd ook specifieke afweer tegen de behandelde kanker.

Werkt lokale IL-2 therapie ook in gevorderde kanker?
In klinische studies is gebleken dat lokale IL-2 therapie ook effectief kan zijn in de gevorderde stadia (III en IV) van kanker, als de tumor is uitgezaaid.
Lokale IL-2 werkt op twee manieren: direct door het stimuleren van natuurlijke afweer tegen de tumor waar IL-2 wordt ingespoten, en indirect doordat immuniteit (afweer) ontstaat tegen de (moeilijk bereikbare) uitzaaiingen en lokale infiltraties van de tumor.
In klinische studies is gebleken dat lokale IL-2 minstens zo effectief is in eindstadia van kanker als in eerdere stadia.            
Lokale IL-2 kan ook worden toegepast nadat andere therapieën gefaald hebben.

Bijwerkingen
-         De injectie kan pijnlijk zijn, met name in combinatie met bestraling van de tumor.
-         Bij sommige patiënten treedt tijdelijke zwelling en gevoeligheid van de tumor op door de afweerreactie.
-         Er zijn geen ernstige bijwerkingen in mensen gerapporteerd van lokale IL-2 therapie, dit in tegenstelling tot systemische IL-2 therapie.

Mogelijke therapie resultaten
Lokale IL-2 therapie heeft verschillende resultaten in verschillende tumoren:
-          Geen effect (Progressive Disease)
-          Stabilisering ziekte (Stable Disease)
-          Krimpen van de tumor (Partial Remission)
-          Verdwijnen van de tumor (Complete Remission)
-          Genezing van de patient inclusief afstoting van uitzaaiingen (Cure)

Lokale IL-2 therapie is effectief tegen tumoren, waar systemische IL-2 niet of minder effectief is gebleken (o.a. gevorderd neuskeelholtekanker, uitgezaaid melanoom, longuitzaaiingen nierkanker).