Toediening

Picture
Indicatie
Indicatie gebeurt altijd door arts. Lokale IL-2 kan worden gegeven als een experimentele therapie voor tumoren in gevorderd stadium waarvoor geen reguliere potentieel curatieve behandeling beschikbaar is.
 
Toediening
Toediening gebeurt altijd door arts.
De arts injecteert 4.5*10^6 international units (IU) IL-2 in de tumor (1/4 ampul – 1 ampul kost ca. € 300).
Ter vergelijking: bij systemische IL-2 therapie wordt een 100-voudige dosis toegediend via intraveneuze of subcutane route.

Contra-indicaties
Lokale zwelling van de tumor zou in bijzondere gevallen (b.v. hersentumoren) tot gevaar voor de patiënt kunnen leiden. De bijwerkingen van systemische IL-2 (systemische vaatlekkage) worden niet gezien na lokale IL-2.

Immuunsuppressiva en IL-2
Wij raden af om tijdens lokale IL-2 therapie immuunsuppressiva te gebruiken, aangezien deze het effect van lokale IL-2 therapie zouden kunnen verminderen.

Combinatie met andere therapie
Lokale IL-2 therapie werkt synergistisch in combinatie met
- Chemotherapie
- Radiotherapie
- Chirurgie