Kan iedere kanker door lokale IL-2 therapie genezen?

Sommige uitgezaaide vormen van kanker reageren op lokale IL-2 therapie. Bij neuskeelholtekanker gaat de 5jaars ziekte vrije overleving van 8% naar 63%. Bij andere vormen van kanker is een kleiner effect of geen effect te zien. Het vergt meer onderzoek om uit te zoeken wanneer lokale IL-2 wel en wanneer het niet effectief is.

Wat zijn de bijwerkingen van lokale IL-2 therapie?

Omdat IL-2 in of vlak bij de tumor wordt ingespoten treden de daar reacties op : roodheid en zwelling. Er zijn geen systemische bijwerkingen geconstateerd, wel ontstaat in sommige patiënten systemische immuniteit tegen de tumor.

Werkt lokale IL-2 therapie tegen metastasen?

Dat kan; maar het gebeurt natuurlijk niet altijd.

Kan ik lokale IL-2 therapie krijgen in plaats van conventionele therapie?

Nee, want op genezing gerichte conventionele therapie is waardevol,
Ja, wanneer geen conventionele curatieve (gericht op genezing) therapie meer beschikbaar is voor de patiënt, dan kan lokale IL-2 therapie toegepast worden,

Wie geeft mij lokale IL-2 therapie?

Lokale IL-2 therapie wordt altijd gegeven door een arts. Dat kan een arts zijn die reeds meewerkt in onze internationale onderzoeksgroep, maar ook een andere arts, zoals uw behandelend arts is een optie.

Kan lokale IL-2 therapie effectief zijn wanneer conventionele therapie-vormen bij een bepaalde patiënt niet effectief zijn?

Ja, vaak worden onze studies uitgevoerd in patienten die eerder een andere therapie hebben gehad.

Betekent lokale IL-2 therapie dat ik geen andere therapie krijg?

Soms wel, soms niet, die is afhankelijk van de tumor en de behandeld arts.
Voor sommige tumoren werkt lokale IL-2 effectief zonder andere therapie. Dit lijkt vooral het geval te zijn bij tumoren die niet reageren op standaard therapie. 
In sommige gevallen is juist de combinatie van lokale IL-2 therapie en standaardtherapie effectief. Onderzoek heeft aangetoond dat bestraling of chemotherapie de werking van lokale IL-2 therapie versterken. 

Kan lokale IL-2 therapie effectief zijn bij gevorderd en uitgezaaid kanker?

Ja, het is echter nog niet duidelijk wanneer

Is lokale IL-2 therapie wetenschappelijk bewezen?

In dierproeven is aangetoond dat lokale IL-2 therapie effectief is tegen grote uitgezaaide tumoren in muizen. Het onderzoek betreft een vormen van kanker die normaal niet door gezonde muizen wordt afgestoten. De primaire tumoren zijn tot 5% van het lichaamsgewicht; in de lever en longen is 1% van de cellen een uitzaaiing van de tumor. Na behandeling met IL-2 verdwijnt zowel de behandelde primaire tumor als de uitzaaiingen. Verder ontstaat immuniteit specifiek tegen deze tumor. De dieren krijgen deze vorm van kanker niet meer terug. 

Is lokale IL-2 therapie bewezen in klinische studies?

Klinische studies bestaan uit verschillende fasen. 

In klinische fase I studies wordt de giftigheid van een stof bepaald door oplopende hoeveelheden te geven. Dit is uitgebreid uitgevoerd voor IL-2 dat systemisch wordt toegediend. De lichaamseigen stof IL-2 is giftig als het wordt gegeven in hoeveelheden die 100 maal zo hoog zijn (1 miljard IE per patiënt) als die wij geven in lokale IL-2 therapie. In de honderden patiënten die met lokaal IL-2 zijn behandeld is niets gebleken van toxiciteit in de dosis lokale IL-2 die wij voorschrijven (circa 4,5 miljoen IE per patiënt).

In klinische fase II studies wordt gekeken of en in welk protocol een stof effectief is tegen kanker. Voor sommige vormen van kanker zijn fase II studies uitgevoerd; voor andere vormen van kanker zijn slechts enkele patiënten behandeld, vaak met bemoedigende resultaten.Voor lokale IL-2 therapie is effectiviteit in fase II studies aangetoond bij blaaskanker, neuskeelholtekanker, melanomen en longuitzaaiingen van nierkanker. 

Klinische fase III studies vergelijken de effectiviteit van een een nieuwe therapie met bestaande therapie. Deze studies zijn erg kostbaar en worden doorgaans gefinancierd door de farmaceutische industrie die hier een commercieel belang bij heeft. Voor lokale toediening van IL-2 is dit commerciële belang (kosten ca 100 euro per patiënt) minimaal. Fase III studies hebben laten zien dat systemisch IL-2 effectief is bij melanomen en longuitzaaiingen van nierkanker, echter met hoge toxiciteit. IL-2 is een geregistreerd geneesmiddel voor deze vormen van kanker. 
Fase I/II studies met IL-2 bij neuskeelholtekanker, melanomen en longuitzaaiingen van nierkanker laten zien dat de effectiviteit van lokaal toegediend IL-2 hoger is dan bij systemische toegediend IL-2. Verder zijn de bijwerkingen afwezig. Het ontbreekt ons aan de financiële middelen voor een kostbare fase III studie.