Huidig onderzoek

Picture
Momenteel voeren wij een klinische fase II studie uit naar het effect van lokale IL-2 therapie bij terugkerend blaaskanker.

Tevens hebben wij in een dierexperimenteel model vooruitgang geboekt in de behandeling van prostaatkanker.
Dit onderzoek is gefinancierd door de SNFK. Voor verder onderzoek is nieuwe financiering nodig.